Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Số người đang chơi: 307 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Je*****ke - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Pa*****zer - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Art*****da - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      Bar*****gh - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Dav*****as - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Dy*****ka - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      La*****tte - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ray*****gh - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Wa*****tt - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Bet*****ona - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      Rob*****ama - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Sap***ah Bạn Nhận Được 19 KC 2023-05-11 14:04

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12242

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bóng Đá

Đã chơi: 1268

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Mollu

Đã chơi: 3432

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45651

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5469

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2342

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3135

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »